Beställ

Prislista

Nedan finner du vår prislista som ett PDF-dokument.
Företag och omsorgskunder är välkomna att höra av sig för att få en offert.

Posifon Careousel prislista privatPosifon Careousel prislista omsorgskunder

 

Beställningsformulär

Beställning
Alternativ
Kunden
Brukaren (om annan än kunden)
Fakturaadress
Kampanjkod
Villkor

Kunden lämnar härmed sitt samtycke till att Posifon AB, för att fullgöra sina åtaganden för tjänsten, har åtkomst till de personuppgifter som registrerats om Kunden och Användaren av produkten vid beställning samt i för tjänsten aktiv webbserver. Posifon AB förbehåller sig rätten att göra en enkel kreditprövning i samband med beställning. Genom att slutföra beställningen godkänner du också Posifon AB:s avtalsvillkor för omsorgskunder Posifon AB:s avtalsvillkor för privatkunder .