Månad: november 2016

2 november, 2016

Uppkopplad Careousel möjliggör effektiv medicinuppföljning. Första pilot i södra Sverige

Den intelligenta medicinpåminnaren Careousel kopplas nu samman med molntjänsten Posifon Prevent, vilket ger möjlighet till effektiv uppföljning av användarnas medicinintag. Systemet används redan idag av ungefär 45 kommuner i Norge […]